Category Archives: Uncategorized

Giới thiệu công ty Sao Bắc Việt

– Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển SAO BẮC VIỆT được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 4900775198 ngày 24/7/2014, do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Lạng Sơn cấp. – Là đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Ván ép, Ván lạng (veneer) phục vụ […]